Two Wild Rice Cakes
Douglas Lodge
Lake Itasca State Park, Minnesota

Douglas Lodge

previous Gallery 2 next